Informacje z kraju

Program operacyjny inteligentny rozwój

Projekt Inteligentnego Rozwoju to jednofunduszowy program operacyjny, w całości finansowany z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma charakter inwestycyjny, a jego dziedziny są jasno wytyczone w szczegółowym opisie priorytetów. Program precyzyjnie określa obszary i typy przedsięwzięć, które będą wspierane. W jaki sposób uzyskać dotacje i kto może zostać beneficjentem programu?

W jakich dziedzinach można liczyć na wsparcie?

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się małe i duże przedsiębiorstwa, samodzielnie lub w konsorcjum z jednostką badawczą. Warunkiem podstawowym jest jednak, aby w tak utworzonej kooperatywie to przedsiębiorstwo było liderem. Środki są przyznawane na realizację rozwojowych badań eksperymentalnych lub badań przemysłowych, a ich celem ma być opracowanie istotnych innowacji lub ulepszonych rozwiązań technologicznych. Finalnie łączy się to również z przygotowaniem instalacji pilotażowych i prototypów doświadczalnych. Budowa prototypów oraz instalacji może być objęta odrębnym schematem programowym.

Do kogo kierowane jest wsparcie?

Na pomoc mogą liczyć przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju, które mają pewne doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych i chcą je prowadzić w dziedzinie innowacji technologicznych. Celem Programu Inteligentnego Rozwoju jest wsparcie procesów komercjalizacji efektów działań B+R przy udziale funduszy venture capital.

Program sektorowy

Ten wariant programu operacyjnego dotyczy realizacji badań badawczo-rozwojowych w poszczególnych branżach i gałęziach gospodarczych. Inicjatorem projektów tego typu jest występująca w imieniu swojej branży grupa przedsiębiorstw. Istotnym warunkiem przyznania pomocy jest przedstawienie szkicu agendy badawczej oraz sprecyzowanie konkretnego zapotrzebowania danego sektora na przeprowadzenie badań. W przypadku programów sektorowych, grupa przedsiębiorców określonej branży może, ale nie musi współpracować z jednostką badawczą w ramach konsorcjum.

Program Inteligentny Rozwoju

Jaki obszary objęte są dofinansowaniem?

Finansowanie prac badawczych przedsiębiorstw opiera się pięciu priorytetowych osiach:

  • wspieranie prac badawczo-rozwojowych na każdym ich etapie - od powstawania innowacji aż do pierwszej produkcji;
  • wynajem i amortyzacja infrastruktury badawczej;
  • pomoc przy wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach;
  • zwiększanie możliwości naukowo-badawczych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i technologię;
  • pomoc techniczna.

W jaki sposób uzyskać dotację na B+R?

Aby stanąć do konkursu, należy precyzyjnie określić cele i złożyć odpowiedni wniosek. W celu zwiększenia szans na przychylne zaaprobowanie wniosku przez komisję, warto skorzystać w tej dziedzinie z pomocy ekspertów. Jedną z najbardziej znanych na polskim rynku firm zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla małych i dużych przedsiębiorców jest firma A1 Europe.

Wykwalifikowana kadra A1 Europe od 15 lat zajmuje się sporządzaniem wniosków, a 90% z nich uzyskało w tym czasie rekomendację do wsparcia. Firma służy doradztwem i pomocą na każdym etapie starań, od wyboru właściwych funduszy, aż po rozliczenie całej inwestycji. Skuteczność ekspertów z A1 Europe potwierdzona jest ich obecnością w czołówce rankingu efektywności firm konsultingowych, przeprowadzonego przez magazyn Forbes.

Zobacz
Komentarze (0)